Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Det inledande planuppdraget avsåg kultur- och kunskapscentrum, gymnasieskola, centrumverksamhet och bostäder. Efter det att detaljplaneförslaget har varit ute på samråd så har ett nytt inriktningsbeslut tagits vilket innebär att bostäder, förskola och äldreboende ska prövas istället inom planområdet.

    Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum. Det ena kvarteret möjliggör en ny byggnad för bostadsändamål med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen. I det andra kvarteret möjliggörs en ny byggnad för äldreboende med centrumändamål i bottenvåningen. Vårdcentralen avses ligga kvar men kommer att omdisponeras.


Högermeny