Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum. Det ena kvarteret möjliggör en ny byggnad, ett kultur- och kunskapscentrum med gymnasieskola, kulturcenter, utställningshall, bibliotek, fullmäktigesal etc. Den befintliga byggnaden innehållande bland annat vårdcentral, folktandvård och annan centrumverksamhet ges möjlighet till påbyggnad på taket. I det andra kvarteret möjliggörs en ny byggnad innehållande huvudsakligen bostäder samt lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåning. Gröna gatan norr om kvarteren ska byggas ut för att möjliggöra angöring till bebyggelsen samt för att säkerställa det viktiga gång- och cykelstråket som går där idag.

    Syftet är vidare att bebyggelsen utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö centrum för såväl närboende som för besökare och studenter. Det nya kultur- och kunskapscentrat planeras för att bli kommunens nya mötesplats.


Högermeny