Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt kvarter i Norra Tyresö centrum, i enlighet med kvalitetsprogrammet. Det nya kvarteret ska innehålla bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Målet är att området utformas till en attraktiv del av Tyresö centrum, med urbana kvalitéer.

    Planen möjliggör ett flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i botten-våningen. Bebyggelsen föreslås bli maximalt sex våningar hög mot gatan och fem mot gården som ligger en våning högre, på grund av markens topografi. Byggnaden ligger i liv med gatans gångbana och lokaler anordnas i goda skyltlägen. Bottenvåningen ska även innehålla gemensamhetsutrymmen, såsom tvättstugor och cykelrum. Bebyggelsen möjliggör maximalt ca 65 lägenheter som planeras som smålägenheter och som ska upplåtas med hyresrätt. Planen ligger i vinkel runt fastigheten Gösen 3's befintliga parkering, som ska vara kvar. Hyresgästerna i de befintliga hus som ligger inom marken för etapp 3 och som kommer behöva rivas för den planens genomförande ska erbjudas nya lägenheter i det hus som aktuellt planförslag möjliggör.


Högermeny