Tyck till om tyreso.se

Samråd 5 december 2017 - 9 januari 2018

 

Frågor och svar

 • Samråd 5 december 2017 - 9 januari 2018

  Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 5 december 2017 – 9 januari 2018 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Efter samrådsperioden görs en samrådsredogörelse i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

  Välkommen på öppet hus 11 december kl.17.00 - 18.30

  Ett samrådsmöte kommer att hållas i form av ett öppet hus i kommunhuset, Servicecenter, plan 1, den 11 december kl. 17.00 – 18.30, där representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Du kan besöka oss när som helst under den tiden.

  Senast den 9 januari vill vi ha dina synpunkter

  Dina synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 9 januari 2017. Lämnas skriftligen, med brev till: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post: plan@tyreso.se. Uppge namn, adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för kvarter 16 inom Norra Tyresö Centrum".
  Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


Högermeny