Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Övergripande handlar förslaget för utveckling av Tyresö centrum om att komplettera och förändra centrum med bostäder och en attraktiv miljö för service och handel. I de nya delarna öppnas centrum upp och entréer placeras strategiskt och lättorienterat. Ovanpå den kommersiella bottenvåningen föreslås bostäder. Bostädernas trapphus och entréer når ner till gatuplanet och bidrar till stadsliv och trygghet längs gatan.

    Förslaget innebär en utbyggnad längs Bollmora allé i enlighet med Kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum. Kvarter 4 föreslås som ett nytt bostadskvarter men kvarter 1 kvarstår som parkering. Detta blir den femte etappen för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum. Bebyggelsen stärker upp den kommande gatan och ger en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida. Förslaget bygger på att Dalgränd rätas ut enligt kommunens förslag i planprogrammet och pågående parallellt projektarbete. Det innebär en viktig förändring av centrumets stadsstruktur, orienterbarhet och tillgänglighet.


Högermeny