Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Planområdet ingår i det område som omfattades av planprogram för Tyresö centrum från 2007 och berörs även delvis i norr av Kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum från 2013, reviderat 2017. 

    Skandia Fastigheter förvärvade fastigheterna Tyresö Forellen 17 och 22 samt Tyresö Bollmora 2:585 i september 2015. Tillsammans utgör de handelsplatsen Tyresö centrum. Kommunen vill tillsammans med den nye ägaren utveckla Tyresö centrum till en attraktiv handelsplats, stadsmiljö och ett samlande kommuncentrum. Den gemensamma viljan är utökade handelsytor och framförallt en möjlighet att skapa ett nytt möte med staden runtomkring. Centrum öppnas upp och entréer placeras strategiskt och lättorienterat. Ovanpå den kommersiella bottenvåningen föreslås bostäder, som bidrar till stadsliv och trygghet.

    Skandia Fastigheter inkom i februari 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17 och Bollmora 2:1, i syfte att möjliggöra utveckling av centrum. Förslaget innebär en expansion av centrumet mot väster med lokaler för handel och service, parkering och bostäder. Utvecklingen ska stärka det breda gaturummet mot Wättingestråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida.


Högermeny