Tyck till om tyreso.se

Norra Tyresö Centrum

Här kan du läsa mer om detaljplanerna och planuppdragen för de olika etapperna i Norra Tyresö Centrum.

Norra Tyresö centrum sett från sydost

Bakgrund och syfte
Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga Norra Tyresö Centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera ca 950 nya bostäder. 

Här kan du läsa mer om Norra Tyresö Centrum


Pågående detaljplaner i Norra Tyresö Centrum

 • Planprogram för Tyresö centrum

  Planprogrammet för Tyresö centrum syftar till att skapa förutsättningar för ett attraktivt centrum. I programmet ses nya utvecklingsmöjligheter ur ett helhetsperspektiv, bland annat genom förslag till ny infrastruktur, nya bostäder och uppgradering av offentliga platser.

 • Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 2

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum, etapp 2. Detaljplanen syftar till att uppföra två nya kvarter i Norra Tyresö centrum.

 • Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3. Planen är den tredje detaljplaneetappen i förnyelsen av Norra Tyresö centrum.

 • Detaljplan för kvarter 16 inom Norra Tyresö Centrum etapp 3

  Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att upprätta ett ...

 • Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd

  Kommunen vill tillsammans med Skandia Fastigheter, som sedan 2015 äger och förvaltar Tyresö centrum, utveckla centrumet genom att förändra och komplettera med bostäder och utökade ytor för service och handel.

Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö