Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet. Det föreslagna planområdet omfattar ett område kring Kryddvägen som senare i planprocessen kommer att delas upp i etapper, utredas, ställas ut för granskning och antas separat. Detta eftersom det är viktigt att inledningsvis ta ett helhetsgrepp kring platsen och utreda dess relation till omgivningen för att sedan detaljstudera de olika delområdena separat.


Högermeny