Tyck till om tyreso.se

Tävlingsunderlag

Tyresö kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Kryddvägen och Basilikagränd. Av detaljplanens tre delområden ingår två i markanvisningstävlingen. Dessa benämns i detaljplanehandlingarna delområde 2 och 3.

Rättelse!
I markanvisningsprogrammet är arealuppgifterna på sid 24 felaktiga, deltävlingsområde Basilikagränd väster omfattar ca 4900 kvm och Kryddvägen, öster omfattar ca 11 000 kvm. Uppgifterna här på sidan stämmer alltså.

Frågor och svar 

Beställa digitalt underlag

Det mesta av tävlingsunderlaget finns samlat i modulen till höger. Resterande underlag skickas efter att ett nyttjanderättsavtal för digitalt underlag upprättats. Då skickas grundkarta med tävlingsgränser och vägdragning, ortofoto och digital modell (skp-fil).

För att teckna nyttjanderättsavtal för det digitala underlaget, kontakta kommunens mät- och kartenhet på karta@tyreso.se. Dit skickar du även tillbaka en skannad kopia på det underskrivna avtalet, samtidigt som två undertecknade originalexemplar skickas per post till:

Tyresö kommun
Börje Buss
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kartenheten
135 81 Tyresö

Därefter får du ett digitalt underlag i en zip-fil samt ett av Tyresö kommun underskrivet originalavtal. Vi fakturerar en administrationsavgift på 1000 kronor. Observera att under jul och nyår kan det ta längre tid att få materialet.

 

 

 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-19