Tyck till om tyreso.se

Markanvisningstävling Kryddvägen och Basilikagränd

Tävlingsområdet sett från norrTävlingsområdet sett från norr. Illustration: Christian Nützel

Syftet med tävlingen var att frambringa ett genomförbart förslag för respektive delområde som ska leva upp till de krav på utformningen som ställs i programmet.


Läs mer:

  • Tävlingsunderlag

    Tyresö kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Kryddvägen och Basilikagränd.

  • Bakgrund

    Ett område kring Kryddvägen finns utpekat som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse i Tyresö kommuns översiktsplan från 2008.

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-10

Högermeny