Tyck till om tyreso.se

Reinovas förslag

Reinova Properties har lämnat anbud på det västra delområdet vid Basilikagränd. Förslaget innefattar 20 stycken lägenheter fördelade i två hustyper. Väster om gatan föreslås trähusbebyggelse i två våningar och öster om gatan tegelbyggnader i anslutning till natur/berg. Förslaget är ritat av Okidoki arkitekter.

 Kryddvägen Klicka på bilden för att se hela Reinovas förslag 

De föreslagna byggnadstyperna är innovativt utformade, med goda arkitektoniska kvalitéer och är omsorgsfullt och rationellt utplacerade längs gatan. Förslaget är på ett mycket positivt sätt (genom materialval och utformning), en samtida referens till stadsradhusen i Tyresö centrum, ritade av Bo Sahlin som uppfördes under 1960-talet.

Dubbelutnyttjandet av markyta skapar en effektivt och flexibel markanvändning. Ett flertal innovativa lösningar för att främja biodiversitet och ekologisk hållbarhet presenteras.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-19

Högermeny