Tyck till om tyreso.se

Besqabs förslag

Besqab har som enda byggherre lämnat anbud på det östra delområdet vid Kryddvägen. Förslaget består av 50 stycken rad- och parhus (tvåplansenheter om 115-120 kvm) utformade med tegelfasad och plåttak med tillhörande parkeringsytor, gemensamma vistelseytor och komplementbyggnader.

 KryddvägenKlicka på bilden för att se hela Besqabs förslag 

Husen placeras och anpassas efter områdets höjdnivåer och varieras med olika kulörer på tegel samt med träklädda fasadpartier. Taken förses delvis med solpaneler. Parkering löses genom gemensamma p-ytor i områdets norra och södra del, samt genom gatuparkering i områdets mitt. Förslaget är ritat av Sweco architects. 

Förslaget tar hänsyn till platsens förutsättningar, sett till omkringliggande områden, solförhållanden och den topografiska variationen. Byggnadernas placering i förhållande till gatan skapar ett attraktivt och uppbrutet gaturum.  Radhusen utformas med goda materialval i form av murat, homogent fasadtegel och falsade plåttak vilket ger ett genuint intryck av hög kvalitet. Där så krävs trappas husen för att skapa en variation i gaturummet.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-19

Högermeny