Tyck till om tyreso.se

Underrättelse om antagande

 

Frågor och svar

  • Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd, Kryddvägen etapp 3 i Tyresö kommun inom Stockholms län, som tagits fram med normalt förfarande, har antagits av kommunfullmäktige den 23 februari år 2017 §16, enligt bifogat protokollsutdrag.

    Kommunfullmäktiges beslut har anslagits på kommunens anslagstavla den 3 mars år 2017.


Högermeny