Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Planförslaget samråddes som en del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Efter samrådet bröts området upp i tre etapper varav aktuell plan är etapp 3; planområdet är beläget vid Basilkagränd i Farmarstigen i kommundelen Bollmora. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 20 nya bostäder i form av radhus inom planområdet.

    Del av planområdet är belagt med § 113-förordnande enligt gamla byggnadslagen, BL (1947:385) och boende inom de äldre byggnadsplanerna nr 57 och 58 är sakägare. Förordnandet måste upphävas för att marken ska kunna planläggas som kvartersmark.


Högermeny