Tyck till om tyreso.se

Granskning 5 juni - 3 juli 2017, informationsmöte 12 juni

 

Frågor och svar

 • Granskning 5 juni - 3 juli 2017, informationsmöte 12 juni

  Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 5 juni - 3 juli 2017 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. 

  Informationsmöte 12 juni kl. 17- 19

  Tyresö kommun bjuder härmed in till ett informationsmöte för att informera om det pågående arbetet med förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2.
  Tid: den 12 juni mellan kl.17.00 – 19.00
  Plats: Kommunhuset, lokal Myggdalen plan 1

  Välkommen med dina synpunkter

  Dina synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 3 juli 2017. Lämnas skriftligen, med brev till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post plan@tyreso.se. Uppe namn, adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Kryddvägen etapp 2".


Högermeny