Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen etapp 2

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2.

Förslaget till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Du kan läsa mer om samrådsförslaget här. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.

 

Kryddvägen etapp 2 tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: 5 juni - 3 juli 2017
Antagande: Kommunfullmäktige 2017-11-23
Laga kraft: Tidigast 26 december 2017

 

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Planprocess

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

 

 

Information


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-12-06

Högermeny

Kontakt

Planarkitekt
Johanna Wadhstorp

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Emelie Malaise
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö