Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Syftet med detaljplanen för Kryddvägen etapp 1 är att möjliggöra uppförandet av nya lägenhetshus och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom planområdet. Det föreslagna planområdet är beläget väster om Kryddvägen och utgör etapp 1 i omvandlingen av området runt Kryddvägen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse.


Högermeny