Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen och Basilikagränd

Detaljplanerna Kryddvägen etapp 1-3 syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1. Här kan du läsa mer om de tre etapperna.

Detaljplanerna för Kryddvägenområdet utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.


Etapper för Kryddvägen och Basilikagränd

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö