Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen och Basilkagränd

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1. Här kan du läsa mer om de olika etapperna.

 

Detaljplanerna för Kryddvägenområdet utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.


Etapper för Kryddvägen och Basilikagränd

 • Samlat samråd för Kryddvägen etapp 1, 2 och 3

  Det föreslagna planområdet omfattar ett område kring Kryddvägen som senare i planprocessen kommer att delas upp i tre etapper för att utredas, ställas ut för granskning och antas separat.

 • Kryddvägen etapp 1

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 1. Planområdet är beläget väster om Kryddvägen och söder om Farmarstigen, i kommundelen Bollmora.

 • Kryddvägen etapp 2

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2.

 • Kryddvägen etapp 3

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planområdet är beläget vid Basilikagränd i Farmarstigen i kommundelen Bollmora.

Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-08-18

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planchef
Heléne Hjerdin
Postadress:
135 81 Tyresö