Tyck till om tyreso.se

Kryddvägen och Basilikagränd

Detaljplanerna Kryddvägen etapp 1-3 syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1. Här kan du läsa mer om de tre etapperna.

Detaljplanerna för Kryddvägenområdet utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet. Efter samrådet har dock området delats upp i 3 etapper som ställs ut för granskning och antagande var för sig.


Etapper för Kryddvägen och Basilikagränd

Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-10-19

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planchef
Heléne Hjerdin
Postadress:
135 81 Tyresö