Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanen syftar till att ge fastigheten Järnet 7 en ökad byggrätt för att möjliggöra uppförande av cirka 260 lägenheter i flerbostadshus och tillhörande underbyggda parkeringsgarage. Samtidigt planläggs den del av Axel Wennergrens vägs sträckning som angränsar till Järnet 7 som kommunal lokalgata för att öka tillgängligheten inom närområdet. Bottenvåningar mot gatan planläggs för centrumändamål för att möjliggöra för lokaler och platsbildningar. Detaljplanen syftar även till att fördröja dagvatten och stärka urbana ekologiska samband med olika åtgärder inom Järnet 7. Läs mer under "Planhandlingar" nedan.


Högermeny