Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    En ansökan om planbesked för en ny detaljplan för hyresrätter i ett område söder om Granitvägen, relativt nära infarten från Njupkärrsvägen, inkom i maj 2015. Parallellt med detta inkom även ett förslag till förtätning med bostadsbebyggelse på parkeringsytor längre upp på Granitvägen. Tillsammans bedömdes ansökningarna, med vardera cirka 150 bostäder, kunna ligga till grund för ett förslag till ny detaljplan. I februari 2016 inkom ytterligare en ansökan om planbesked för utveckling av området kring Tyresö pingstkyrka, mellan Granitvägen och Bollmoravägen. Förslaget innefattar bland annat cirka 200 lägenheter.


Högermeny