Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Detaljplanen omfattar del av fastigheten Bollmora 1:94. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för cirka 70-80 flerbostadshus längs Granängsvägen. Små studiolägenheter/lokaler för centrum-ändamål får inrymmas i bottenvåningen.

    Den nya bebyggelsen bidrar till att skapa ett bebott och tryggt gaturum vid denna del av Granängsvägen. Förgårdsmark mot gatan aktiveras med huvudentréer till bostäderna och uteplatser till studiolägenheter/lokaler. Studiolägenheter är bostäder på maximalt 35 m2 med upphöjda uteplatser mot gatan som omgärdas av grönska och räcken som skyddar från insyn och trafikbuller. Gröna inslag i förgårdsmark och planterade bostadsgårdar kompenserar den naturmark som tas i anspråk för den nya bebyggelsen.


Högermeny