Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för cirka 80 lägenheter längs Granängsvägen. I februari 2015 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vidare utreda områden för möjliga markanvisningar. Bakgrunden var att samtliga utpekade områden i den gällande översiktsplanen från 2008 redan var färdigplanerade eller under pågående planering. Då förvaltningen har i uppdrag att tillskapa 300 nya bostäder/år behöver planering påbörjas inom ytterligare områden än de som utpekats i gällande ÖP för att målet ska kunna nås även framöver.


Högermeny