Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    I februari 2015 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda fler områden för möjliga markanvisningar för att uppnå kommunens bostadsmål, 300 nya bostäder/år. Det resulterade i att flera nya detaljplaner påbörjades, bland annat, "Hasselbackens fortsättning vid Granängsvägen".

    Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav, i april 2015, positivt besked på en ansökan från Hökerum Bygg AB om planbesked för en detaljplan för bostäder inom en del av den kommunalägda fastigheten Bollmora 1:94. Planförfrågan gällde "Hasselbackens fortsättning vid Granängsvägen". Den överensstämmer med den framtida inriktningen för planeringen av centrala Tyresö som beskrivs i kommunens pågående arbete med en ny Översiktsplan.


Högermeny