Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granängsvägen

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granängsvägen i Bollmora.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-02 §111
Samråd: 3-27 maj 2016
Granskning: 7 - 21 mars 2017
Antagande: KF 2017-10-26
Laga kraft: Tidigast kvartal 4 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

 

 

Information


Publicerad av: jennifer.peel@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö