Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Granängsvägen

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granängsvägen i Bollmora.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-09-02 §111
Samråd: 3-27 maj 2016
Granskning: 7 - 21 mars 2017
Antagande: KF 2017-10-26
Laga kraft: 

 

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen

 

 

 

Information


Publicerad av: jennifer.peel@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-28

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö