Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus. Bostäderna som planeras kommer företrädesvis vara mindre lägenheter som upplåts med hyresrätt.

    Planen innebär att bostäder i flerfamiljshus kan uppföras inom planområdet. Till bostadsområdet kommer en ny väg anläggas som infart från Bergfotensvängen. Allmänhetens tillgänglighet för gångpassage säkerställs mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen. Planområdet ligger nära befintlig bebyggelse och i anslutning till kollektivtrafik och grönområde.


Högermeny