Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Aktuellt planområde innefattar fastighet Näsby 4:1106 samt del av Kamomillen 1, Veronikan 1 och Näsby 4:1469 och omfattar cirka 150 lägenheter i fyra byggnader i 5 våningar. Lägenhetsstorlekarna planeras bli 1:or och ett fåtal 2:or. Bostadshusen placeras i höjd med befintlig bebyggelse med två bostadshus i väster och två bostadshus i det östra läget. En ny infartsväg från Bergfotensvängen föreslås genom breddning av befintlig gång- och cykelväg. Området föreslås få markparkering. Bostadskomplement som förråd inryms i flerbostadshusens bottenvåning.


Högermeny