Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för Näsby 4:1106 m.fl.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 20 april 2016 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:1106 m.fl., planområdet ligger i Bollmora. Granskning pågår 24 oktober - 10 november.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2016-04-18 §58
Samråd: 8 – 30 juni 2016
Granskning: 24 oktober - 10 november 2016
Antagande: Preliminärt kvartal 4 2016
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-10-24

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Emelie Malaise
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2