Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 oktober 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, MSU, att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:213 och 3:973 samt att skicka förslaget på samråd. Arbetet har därefter justerats till att omfatta fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214.

    Närområdet består framförallt av villabebyggelse i varierande utformning och ålder. I kommunens gällande översiktsplan ingår fastigheterna i ett utmarkerat område för tätare bebyggelse i form av radhus, parhus eller flerbostadshus.


Högermeny