Tyck till om tyreso.se

Samråd 4 juli - 31 augusti, samrådsmöte 31 augusti 2017

 

Frågor och svar

 • Samråd 4 juli - 31 augusti, samrådsmöte 31 augusti 2017

  Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 4 juli - 31 augusti 2017 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Efter samrådsperioden görs en samrådsredogörelse i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. 

  Samrådsmöte 24 augusti kl.17.00-18.30

  Ett samrådsmöte där du kan komma och diskutera förslaget med representanter från kommunen som arbetat med detaljplanen kommer att hållas i kommunhuset, Myggdalen-salen plan 1. 

  Välkommen med dina synpunkter

  Dina synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 31 augusti 2017. Lämnas skriftligen, med brev till: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller via e-post till: plan@tyreso.se.

  Uppge namn, adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för förskola vid Akvarievägen".


Högermeny