Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Det aktuella området är beläget i Bollmora vid Akvarievägen, på fastigheten Bollmora 2:1. Området har en area på ca 6450 kvm och består främst av kuperad natur- och blandskogsmark, samt en lekplats. I nordväst ligger förskolan Sagan och Stimmets skola, och i nordöst Petterboda parkstråk. I söder gränsar området mot ett radhusområde. Angöring till platsen kan ske via Akvarievägen.

    Området ligger ca 500 meter från Tyresö centrum och är därmed strategiskt beläget i Tyresös främst utvecklingsområde för både bostäder och service med mycket god tillgång till kollektivtrafik och tekniskförsörkning. Vilket gör tomten attraktiv för en förskola. 


Högermeny