Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Kommunen är ägare till aktuell fastighet. Inom fastigheten har det tidigare funnits en förskola, men denna har rivits och fastigheten är sedan flera år obebyggd. Närområdet består nästan uteslutande av radhus i varierande storlek med tillhörande gemensamma parkeringsgarage.

    Fastigheten är i gällande detaljplan planlagt för allmänt ändamål och i gällande översiktsplan för kommunal verksamhet. Därmed anses föreslagen bebyggelse inte strida mot gällande översiktsplan, men ny detaljplan behöver upprättas då det behöver planläggas för bostadsändamål.


Högermeny