Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 500 lägenheter i flerbostadshus, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar samt en hotell- och konferensanläggning med tillhörande parkering. Samtidigt planläggs Bäverbäcksvägen som kommunal gata med anslutningar till Tyresövägen i väst och öst. Detaljplanen syftar även till att fördröja dagvatten och stärka urbana ekologiska samband med olika åtgärder inom planområdet. Genom ett kvalitetsprogram som knyts till planen ska hög arkitektonisk kvalitet säkerställas.

    Tyresö kommuns centrala delar genomgår en utvecklingsprocess till en mer levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum. Aktuell detaljplan är beläget i anslutning till Norra Tyresö centrums utvecklingsområde, men norr om Tyresövägen. Kopplingarna med centrum förstärks genom en gångtunnel som planeras under Tyresövägen. Planområdet omfattar i dagsläget del av golfområdet med tillhörande byggnader och parkering samt ett par småindustrifastigheter.


Högermeny