Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras.

    Företaget Bertlin & co i Handen AB kontaktade Tyresö kommun i maj 2014 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området.

    Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-14 om planbesked för hotell och bostadsbebyggelse. Hotell- och konferensverksamheten ska utredas i den västra delen av området.


Högermeny