Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändringar av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras. Företaget Bertlin & co i Handen AB kontaktade Tyresö kommun i maj 2014 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Under slutet av 2014 inkom Vegabaren AB med en förfrågan om att detaljplanelägga en del av den delvis kommunägda marken inom del av Gimmersta 1:1 och del av Bävern 3 för en hotell- och konferensanläggning.

    2014-06-14 gav Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet planbesked för hotell och bostadsbebyggelse inom området och i oktober – november 2015 hölls samråd för förslaget. Sedan dess har ytterligare en aktör tillkommit och mer mark inom området föreslås nu att bebyggas med bostäder. De nytillkomna delarna gör att samrådet måste tas om. Planuppdrag för den nya inriktningen gavs 2017-04-18.


Högermeny