Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Bäverbäcken har under många år varit föremål för olika förslag till förändring av markanvändningen men planerna har av olika skäl inte kunnat realiseras.

    I maj 2014 kontaktade företaget Bertlin & co i Handen AB Tyresö kommun med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för området Bäverbäcken med avsikt att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i den östra delen av området. Golfverksamheten föreslås ligga kvar, men med viss omlokalisering av dess lokaler och parkering.  Hösten 2015 var dåvarande förslag på samråd, med befintliga industri­fastigheter planlagda för fortsatt industriverksamhet. 

    I april 2016 gav kommunen planbesked till att bebygga även industri­fastigheterna samt ytan norr om Bäverbäcksvägen med bostäder. En sådan stor ändring av planen kräver dock nytt uppdrag och inriktningsbeslut. 


Högermeny