Tyck till om tyreso.se

Bollmora

Nu satsar vi på att förnya och utveckla Tyresö centrum och dess närmaste omgivning!

När förnyelsen är klar kommer Tyresö centrum att ha en öppen stadskärna full av liv och rörelse. Människor får lättare att mötas, enklare att hitta och kommer att känna sig tryggare under dygnets alla timmar.

En stadspark, förtätning med bostäder, idrottsanläggning och ett nytt vägnät är några pusselbitar för att åstadkomma en sådan förändring. En del åtgärder kan bli verklighet inom några år, andra måste vänta längre.

Nedanför i listan eller i webbkartan till höger, om du hellre utgår från den, har du länkar till planerna som vi jobbar med just nu.


Pågående planer i Bollmora

 • Norra Tyresö Centrum

  Här kan du läsa mer om detaljplanerna och planuppdragen för de olika etapperna i Norra Tyresö Centrum.

 • Wättingeområdet

  Chans att tycka till om Wättingeområdet! Planprogrammet var på samråd 30 augusti – 30 september 2016.

 • Detaljplan för bostäder och hotell i Bäverbäcken

  Ett förslag till ny detaljplan tas fram för fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse samt hotell- och konferensverksamhet.

 • Detaljplan för Granitvägen

  Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granitvägen i Bollmora. Området omfattar del av Bollmora Berg 1 och del av Bollmora 1:94.

 • Detaljplan för Granängstorget

  Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för att möjliggöra bostäder vid Granängstorget i Bollmora.

 • Detaljplan för Granängsvägen

  Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har beslutat att ta fram en ny detaljplan för nya bostäder vid Granängsvägen i Bollmora.

 • Detaljplan för Kumla 3:213 och 3:214 (bostäder vid Töresjövägen)

  Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.

 • Detaljplan för Nyfors

  Detaljplan Nyfors är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

 • Kryddvägen och Basilikagränd

  Detaljplanerna Kryddvägen etapp 1-3 syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom planområdet. Här kan du läsa mer om de tre etapperna.

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-09