Tyck till om tyreso.se

Detaljplaner på gång

Under en detaljplans samråds- och granskningstid finns alla handlingar som hör till förslaget tillgängligt på kommunens hemsida, på kommunens bibliotek och kan beställas via planenheten. Det finns också möjlighet att komma och titta i alla handlingar vid Tyresö kommuns servicecenter och en broschyr om planförslaget kan hämtas vid servicecenter under dessa skeden.


Planer på gång

 • Bollmora

  Kommunen satsar stort på att förnya och utveckla Tyresö centrum med omgivning. När förnyelsen är klar kommer Tyresö centrum att ha en öppen stadskärna full av liv och rörelse.

 • Strand

  Precis som namnet anger ligger Tyresö Strand utmed havet, Erstaviken. Området präglas till stora delar av villaområden som andas nybyggaranda. Här finner du även ett småskaligt flerbostadsområde.

 • Trollbäcken

  Trollbäcken, är ett lummigt, väl uppvuxet område invid Drevviken. Här finns till största delen villor. Många av planerna för bebyggelsen gjordes redan på 50-talet. Områdets lokala centrum heter Alléplan,

 • Östra Tyresö

  Kommundelen Östra Tyresö omfattar Brevik, Raksta, Solberga, Bergholm och delar av yttre Brevik (Sjöberga, Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-06-08