Tyck till om tyreso.se

99 - Säterdalsområdet

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Säterdalsområdet inom Kumla Trädgårdsstad (Näset) i Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1963-02-22


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny