Tyck till om tyreso.se

99 - Säterdalsområdet

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Säterdalsområdet inom Kumla Trädgårdsstad (Näset) i Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1963-02-22


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö