Tyck till om tyreso.se

97 - Kyrkbacken

Förslag till stadsplan för Kyrkbacken. Delar av Bollmora 2:1 och 1:49 m.fl. inom Tyresö kommun, i Stockholms län.

Laga kraft: 1962-03-26


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö