Tyck till om tyreso.se

97 - Kyrkbacken

Förslag till stadsplan för Kyrkbacken. Delar av Bollmora 2:1 och 1:49 m.fl. inom Tyresö kommun, i Stockholms län.

Laga kraft: 1962-03-26


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny