Tyck till om tyreso.se

92 - Kumla 3:1121 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för Kumla 3:1121 m.fl. inom Kumla Trädgårdsstad, Näset m.m. Tyresö socken, Stockholms län.

Laga kraft: 1961-03-18


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö