Tyck till om tyreso.se

90 - Bollmora kv. Siken m.m.

Förslag till jämkning i stadsplan för Bollmora kv. Siken m.m. inom Tyresö k:n, Stockholms län.

Laga kraft: 1960-09-12


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö