Tyck till om tyreso.se

83 - Delar av Racksta 1:4, Tyresö 1:1 m.fl.

Förslag till utvidgning av byggnadsplan för delar av Racksta 1:4, Tyresö 1:1 samt Rundmar 1:1 i Tyresö socken.

Laga kraft: 1959-10-17


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny