Tyck till om tyreso.se

83 - Delar av Racksta 1:4, Tyresö 1:1 m.fl.

Förslag till utvidgning av byggnadsplan för delar av Racksta 1:4, Tyresö 1:1 samt Rundmar 1:1 i Tyresö socken.

Laga kraft: 1959-10-17


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö