Tyck till om tyreso.se

63 - Kumla Trädgårdsstad

Karta över Kumla Trädgårdsstad uti Tyresö socken, Sotholms härad och Stockholms län.

Laga kraft: 1954-02-17


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö