Tyck till om tyreso.se

58 - Trädgårdsstad s.k. Bansjöområdet

Förslag till byggnadsplan för del av Trädgårdsstad s.k. Bansjöområdet inom Tyresö socken i Stockholms län.

Laga kraft: 1952-05-23


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny