Tyck till om tyreso.se

5 - Kumla 3:212-3:214, 3:218-3:273 m.fl.

Förslag till styckningsplan över lägenheterna Kumla 3:212-3:214, 3:218-3:273, 3:335, 3:336-3:928 samt del av Kumla 3:1 uti Tyresö socken, Sotholms härad och Stockholms län.

Laga kraft: 1931-11-06


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö