Tyck till om tyreso.se

Underrättelse inför antagande av gatukostnadsutredning

 

Frågor och svar

  • Underrättelse inför antagande av gatukostnadsutredning

    Gatukostnadsutredningen för fastigheterna i Raksta etapp 8 har varit på granskning med berörda myndigheter och sakägare under tiden 22 mars – 3 maj 2016 samt 16 maj – 7 juni 2017. Gatukostnadsutredningen, som tagits fram enligt plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 28 §, har godkänts av kommunstyrelsen den 13 september 2017, enligt beslut §157, och kommer tas upp för antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017.

     

    Inkomna synpunkter under granskningsperioden finns redovisade i ett granskningsutlåtande. 


Högermeny