Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    För att bättre rusta östra Tyresö för permanentboende beslutade kommunfullmäktige i april 2000 att göra en fördjupad översiktsplan för områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling och ska fungera som ett program för kommande detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen antogs i mars 2003.

    Som ett led i planläggningen av östra Tyresö fick samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 oktober 2013 i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Raksta etapp 8, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.


Högermeny