Tyck till om tyreso.se

460 - Raksta etapp 8

Detaljplan för Raksta etapp 8 på Östra Tyresö har vunnit laga kraft 2018-01-03.

Raksta etapp 8

Detaljplanen togs fram med normalt förfarande. Gatukostnadsutredningen är överklagad till förvaltningsrätten.

Planuppdrag: MSU 2014-06-16 § 96
Programsamråd: Översiktsplanen gäller som program
Samråd: 5 augusti - 30 september 2014
Granskning: 22 mars - 3 maj 2016
Antagen: KF 2017-05-18 §61
Laga kraft: 2018-01-03

Planprocess


 

Information


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö