Tyck till om tyreso.se

459 - Kryddvägen etapp 2

Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har vunnit laga kraft den 27 december 2017.

Kryddvägen etapp 2

Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 utgår från resultatet i förtätningsstudien och samråddes som helhet som del i "Område vid Kryddvägen" i september 2014. Efter samrådet delades området upp i 3 etapper som ställdes ut för granskning och antagande var för sig.

Kryddvägen etapp 2 togs fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-09-03 §120
Samråd (gemensamt för etapp 1, 2 och 3): 9 september 2014 - 30 september 2014
Granskning: 5 juni - 3 juli 2017
Antagande: Kommunfullmäktige 2017-11-23
Laga kraft: 27 december 2017

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö