Tyck till om tyreso.se

458 - Ändring av detaljplan för Linde 13:9

Ändring av detaljplan för fastigheten Linde 13:9 i Trollbäcken har vunnit laga kraft 2017-10-27.

Planen togs fram med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planen togs fram med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planuppdrag: MSU 2016-08-31 §99
Samråd: 10 november - 24 november 2016
Granskning: 24 januari - 14 februari 2017
Antagande: KF 2017-03-30
Laga kraft: 2017-10-27

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö