Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Området har sedan 1930-talet, i samband med att kvarnverksamheten i Wättingeströmmen avvecklades, varit avstyckat i fritidshusfastigheter. Området har inte tidigare varit planlagt. Med tiden har allt fler bosatt sig permanent i området med ökade krav på större byggrätter och vatten och avlopp. För att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna och möta behovet av större byggrätter har planen prioriterats.


Högermeny