Tyck till om tyreso.se

457 - Detaljplan för Nyfors, Bollmora

Detaljplan för Nyfors i Bollmora har vunnit laga kraft 2017-08-14.

Detaljplan för Nyfors

Planuppdrag: MSU 2011-05-31 § 67

Samråd: 18 december 2012- 3 februari 2013
Granskning: 6 december 2013- 19 januari 2014
Antagande: Detaljplan antogs av KF 8 maj 2014
Gatukostnadsutredning antogs av KF 25 september 2014
Lagakraft: 14 augusti 2017
 

Planprocess

 


Planen togs fram med normalt förfarande.

 

Information


Publicerad av: Mattias Endrédi

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö