Tyck till om tyreso.se

455 - Ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Ändring av detaljplan för fastigheten Brevik 1:99 i Östra Tyresö har vunnit laga kraft 2017-06-30.

 

Ändringen av detaljplanen togs fram med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planuppdrag: MSU 2016-11-23 §8
Samråd: 24 januari - 14 februari 2017
Granskning: 4 april - 2 maj 2017
Antagande: 30 maj 2017
Laga kraft: 2017-06-30

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö