Tyck till om tyreso.se

454 - Kumla 3:213 m.fl. (bostäder vid Töresjövägen)

Detaljplan för Kumla 3:213 m.fl. (Töresjövägen) i Bollmora har vunnit laga kraft 2017-04-28.

Töresjövägen

Detaljplanen togs fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2015-10-21 §142
Samråd: 31 maj – 15 augusti 2016
Granskning: 13 december 2016 - 31 januari 2017
Antagande: 2017-03-30 KF
Laga kraft: 2017-04-28

Planprocess

 

 

InformationPublicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2018-01-19

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö