Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kamomillen 1 och för fastigheten Näsby 4:1106. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjning och sedan planbeskedet beslutades har behovet av att framställa nya bostäder ytterligare ökat. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför fått direktiv om att bostadsintresset och tidsaspekten för att upprätta en ny detaljplan är av högsta prioritet.

    Sedan dess har planförslagets omfattning, lokalisering och exploatering justerats utifrån var nya bostadshus skulle kunna passa bra in i förhållande till befintlig struktur, ny vägdragning, intilliggande bostadsbebyggelse, risker och natur- och rekreativa värden.


Högermeny